De fleste av oss betaler unødvendig mye i forsikring. Faktisk betaler 9 av 10 for mye. Sannsynligheten for at du også gjør det er stor. Er du usikker på om du betaler for mye? Prøv vår versjon av forsikringskalkulator – et skjema som gir deg faktiske tilbud og reelle priser basert på ditt behov.

Hvorfor ha forsikring?

Behovet for hvilken forsikring du trenger endrer seg stadig etter hvilken livssituasjon du er i. Hvilke forsikringer for etableringsfasen trenger du? Eller Hvilke forsikringer bør du ha som student? For å kunne spare penger og tid på forsikringer kan du bruke en forsikringskalkulator. Da mottar du flere forskjellige tilbud.

Skulle du vært uheldig og en uforutsett hendelse skjer vil en forsikring ha stor betydning for din økonomi. Den vil hjelpe deg økonomisk slik at du slipper å betale for tap på helse, eiendeler eller andre ting du velger å forsikre. Med andre ord skaper forsikring en form for økonomisk trygghet. Det er stor prisforskjell mellom forsikringsselskapene, selv om det er forsikringer du bør ha. Folk er alt for trofaste mot selskapet sitt. Det er lov å være litt utro mot forsikringsselskapet. Bytter du forsikringsselskap eller sjekker priser årlig, er det en del penger å spare.

Hva bør du passe på?

Du bør gå gjennom forsikringene dine og sjekke at du ikke er dobbelt forsikret. Du vil ikke få dobbelt erstatning om du har to like forsikringer, det vil være å kaste penger ut av vinduet. Les om forsikringene dine og finn ut av hva de dekker. Da vil du ha bedre kontroll på at du har den forsikringen som passer best for deg. Har du smarte sikkerhetstiltak i boligen din kan det spare deg en del penger. Flere forsikringsselskaper gir deg faktisk rabatt på smarte tiltak. Om du har det burde du forhøre deg med ditt forsikringsselskap slik at du får de rabattene du har krav på.

Hvilke forsikringer bør man ha?

Det finnes mange forskjellige forsikringer. Det gjør det litt vanskeligere å finne ut hvilke forsikringer man egentlig burde ha. Derfor er det viktig å få en oversikt over de forskjellige forsikringene og finne ut hvilken dekning de gir. Da vil du se hvilke forsikringer du må ha, bør ha og kan droppe. Uansett hvor forberedt du er kan en uønskede hendelse oppstå. Ta derfor en vurdering til hvilke ting du kan tåle å betale for selv. Kanskje er det noen mindre ting du kan la vær å forsikre. Du må vurdere konsekvensene hvis noe skjer og vurdere om det er verdt å ikke forsikre disse tingene.

Forsikringsrådgiver

Som tidligere nevn, er det flere forskjellige forsikringer og forsikringsselskaper å velge mellom. Det er derfor ikke lett å skille mellom forsikringer du må ha og de du kan droppe. Om du ikke er sikker på hvilke forsikringer du skal velge kan det være smart å ta kontakt med en forsikringsrådgiver. De har gjerne flere års erfaring med forsikring og vil gjerne hjelpe deg. De kan finne ut hva du burde forsikre og kanskje se noen forsikringer som du ikke trenger å ha. Gi dem informasjon om hva som er viktig for deg. Da vil de hjelp med å finne den beste og mest passende forsikring du og familien din trenger.

Forsikringskalkulator bil

For å kunne kjøre lovlig med skilter i Norge må du ha en bilforsikring.

Uten bilforsikring har du ikke lov å kjøre med skilter på norske veier. Du kan bruke vår bilforsikring-kalkulator for å motta flere tilbud på bilforsikring – Da vil du få den forsikringen med best vilkår til best pris.

Når du skal ha en bilforsikring er det tre forskjellige dekninger du kan velge mellom. Ansvarsforsikring, delkasko og kasko. De fleste forsikringsselskapene har som regel en ekstra forsikring. Det er kasko forsikring med bedre dekning. De blir ofte kaldt «kasko super» eller «Kasko ekstra». Forsikringene som gir deg bedre dekning vil også ha en høyere pris. Du burde derfor vurdere om du bør droppe kaskoen?

Har du elbil trenger du en forsikring tilpasset til den. Elbil-forsikring har store variasjoner på prisen fra selskap til selskap. Det er derfor viktig å sammenlikne forskjellige forsikringer og priser fra de forskjellige selskapene før du tar en beslutning. Da får du den beste forsikringen til best pris.

Reiseforsikring-kalkulator

Når du har en reiseforsikring vil denne som regel dekke tjeneste- ferie- og fritidsreiser. Det pleier ikke å være et kriterium om at du må være i utlandet for at den er gyldig. Men en viss avstand fra hjemmet er ofte et krav.

Hvordan skal man velge riktig reiseforsikring? Ofte tenker man at en forsikring kun gjelder når du er på en reise over lengre tid, men det gjør den ikke. En god reiseforsikring dekker de mindre reisene også. Det er viktig å være dekket når du en tur på hytta eller på stranden.

Innboforsikring-kalkulator

Hvis du ikke har en innboforsikring kan du stå ovenfor store økonomiske konsekvenser om et uhell skjer. Har du en innboforsikring vil du få dekket skader på løsøre og innbo. Det du eier i hjemmet ved brann, vann, naturskade og tyveri vil bli dekket. En av de vanligste skadene som ofte rammer hjemmet er vannskader. Her kan du se forsikringene du bør ha i tilfelle vannskade. Uansett om du bor i leilighet eller et hus, vil du ha nytte av en innboforsikring.

Landbruksforsikring

Landbruksforsikring er helt nødvendig for en norsk bonde. Denne forsikringen vil sikre gårdens behov for skadeforsikring. Forsikringen dekker driftsbygninger og private bygninger, dyr, maskiner, kjøretøy og husdyr. Hvis det oppstår sykdom hos de ansatte på gården, yrkesskade og driftsavbrudd vil forsikringen også dekke dette.

Livsforsikring-kalkulator

En livsforsikring kan være lurt å ha. Det er ikke alltid så gøy å tenke på at noen skal gå bort, men det er veldig viktig å gjøre det. Konsekvensene kan bli store om noen faller fra uten en livsforsikring. Hvis du faller fra på grunn av en sykdom eller ulykke vil de som sitter igjen få en engangsutbetaling. Denne utbetalingen kan ha mye å si for din familie sin fremtid. De vil få et bedre utgangspunkt til å bo i deres hjem, da de kun sitter igjen med en inntekt. Livsforsikring er ulikt for ulike livssituasjoner. Du må vurdere situasjonen din og se om det er et behov for en slik forsikring.

Uføreforsikring-kalkulator

Men vet aldri når en ulykke skjer. Hvis du skulle blitt ufør vil du få en mye lavere lønn enn du opprinnelig hadde. Spesielt hvis det er sykdom over lengere tid. Har du en uføreforsikring vil du føle deg mye tryggere økonomisk om det skulle skjedd noe. Skulle du blitt ufør, vil du få månedlige utbetalinger med en uførepensjon. Det er derfor veldig lurt å ha en uføreforsikring. Du vil i større grad kunne leve likt som før. Forsikringen vil hjelpe deg og din familie til å betale på lån selv om inntekten blir mindre.

Barneforsikring

Med en barneforsikring kan du sikre ditt eget barn for alvorlige sykdommer, ulykke og uførhet. Barneforsikringen kan tegnes fra barnet ditt er 3 måneder og 16 eller 17 år. Forsikringen vil være gyldig til barnet blir 26 år. Det er som regel et krav til at du kan tegne denne forsikringen. Det er at banet ditt fyller normale krav til funksjonsdyktighet og helse når avtalen tegnes.

En spedbarnsforsikring gjelder bra barnet er 0 til 3 måneder. Den blir automatisk sagt opp etter 6 måneder, senest når barnet ditt er 9 måneder. Når denne har går ut kan du tegne en barneforsikring.

Båtforsikring-kalkulator

Har du båt i Norge er det pålagt å ha en båtforsikring. Med denne forsikringen kan du slappe av og nyte en tur på sjøen, og vite at du får hjelp om noe skjer. Du kan velge mellom ansvarsforsikring for båt og kasko. Har du en eldre båt med lav verdi kan en ansvarsforsikring være lurt. Da dekker den mindre enn hva en kasko forsikring vil dekke. Hvis det skjer noe og du har en kasko forsikring vil du få en bedre dekning.

Husforsikring-kalkulator

Husforsikring, villaforsikring, boligforsikring – denne forsikringen har mange forskjellige navn. Har du en husforsikring kan du føle deg trygg. Uansett om du har en tomannsbolig, enebolig eller rekkehus er denne forsikringen nødvendig. Da vil huset ditt være dekket ved brann, tyveri, skadedyr, naturskade og vannskade.

Dyreforsikring

Skulle dyret ditt blitt syk eller skadet kan en tur til veterinæren fort bli dyrt. En operasjon på en hund kan faktisk koste opp mot 50.000 kr. Det kan derfor skape en økonomisk trygghet å ha en dyreforsikring.

De fleste forsikringsselskapene lar deg som regel forsikre katter, hunder, hester og papegøyer. Flere veterinærer opplever ofte at en forsikring er avgjørende om dyret får leve eller dø.

Ulykkesforsikring

Hvis du blir utsatt for en alvorlig ulykke uten ulykkesforsikring, kan det skape store økonomiske konsekvenser. Denne forsikringen dekker nemlig «upåregnelig, ytre omstendighet». Det vil si at den dekker ikke ved død og invaliditet på grunn av sykdom. Ulykkesforsikringen vil sikre deg på jobb og fritiden – døgnet rundt.

Pris på forsikring

Prisen på forsikringer varierer stort fra selskap til selskap. For å få den beste forsikringen til best pris burde du sammenlikne og sjekke priser hos de forskjellige forsikringsselskapene. Hvis du benytter deg av Tjenestetorget trenger du kun å fylle ut ett skjema. Videre velger du hvem som skal motta skjema. Innen kort tid vil du motta flere forskjellige tilbud. Da er det bare å sammenligne og velge den forsikringen som passer best til deg. Ved å gjøre dette sparer du både penger og tid.

En ting som er viktig ved valget av et forsikringsselskap er kundeservice. Hvilket forsikringsselskap gir best service? Det kan være vanskelig å sammenligne dette. Det er forskjellig fra person til person hva som er bra service. Det kan være lurt å forhøre seg med venner om hva slags erfaring de har med forskjellige selskaper. Hvis du er uheldig og trenger å bruke forsikringen din er det viktig at det er god service.